Vad innebär Bokföringslagen?

Bokföringslagen står som grund för all upprättat bokföring för aktiebolagenskilda firmorhandelsbolag och ekonomiska föreningar, samt bokföringsskyldiga stiftelser och ideella föreningar. För dessa bolag ligger bokföringslagen (BFL 1999:1078) som grund och innehåller regler och vägledande direktiv som ämnar att reglera företagens bokföring. Bokföringslagen innehåller regler för alla bokföringsskyldiga, både för den löpande bokföringen men även för bokslutet.

Vad innebär Bokföringsskyldigheten?

Alla affärshändelser som ett företag gör måste ha ett verifikat knutet till sig. Affärshändelserna ska regleras i en grundbok och i en huvudbok som automatiskt görs i alla moderna redovisningsprogram. Bokföringsskyldigheten innebär även att företag som bokför måste upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning. All räkenskapsinformation som ligger till grund för verifikationerna ska finnas sparat i original och ordnat skick under minst 7 år. För digitala underlag gäller det också 7 år men om originalet har skannat in så behöver originalet det enbart sparas i 3 år och den inskannade kopian i 7 år.

Bokföringslagens delar 

Bokföringslagen är uppdelad i 9 olika kapitel och finns att hitta på riksdagens hemsida i länken här.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!