Vad är en Bokförare?

Enkelt sagt kan man säga att en bokförare är detsamma som en redovisningskonsult. Redovisningskonsultens arbetssysslor kan dock inkludera en bredare variation av jobb med arbetssysslor såsom företagsadministration, rådgivning,  allmän ekonomi- och affärsstrategi, deklarationerårsredovisningar, lönehantering och bokslut. Medans jobbenämningen bokförare endast syfta till någon som utför löpande bokföring åt ett företag. Men eftersom det är ytterst sällan är någon endast utför löpande bokföring, kan benämningen bokförare vara något missvisande. Detta eftersom det är just i företagets bokföring man hittar väldigt mycket, om inte all information för att upprätta årsredovisning, bokslut samt ge företagsrådgivning så brukar bokföraren också vara den som upprätta dessa handlingar. För att läsa mer om vad en redovisningskonsult gör klicka på länken här.  

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!