Vad är Balansomslutning?

Företagets balansräkning delas alltid upp i två lika stora delar med tillgångarna på ena sidan och skulderna på andra. Sidorna brukar därmed ofta benämnas som tillgångssidan respektive skuldsidan, där även eget kapital ingår. Det som benämns balansomslutning är summan av bolagets tillgångar alternativt summan av företagets skulder och egna kapital. En av grundprinciperna i bokföring är att summan av tillgångssidan ska vara lika stor som skuld och eget kapital sidan. När båda sidor är lika stora brukar det benämnas som att bokföringen ”balanserar”, därav härstammar namnet balansomslutning.

Ger en överblick över tillgångar och skulder

En balansomslutning är inte ett sätt utifrån vilket man värderar företag på. Detta eftersom en balansomslutningen endast visar hur mycket företaget har bokfört upp som tillgångar alt skulder vid en specifik tidpunkt, och säger därför inte särskilt mycket om företagets ekonomiska ställning eller egentliga värdering. För att värdera ett företag brukar nyckeltal som räntabilitetlikviditetsoliditet och omsättning användas. 

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!