Vad är Arbetsgivardeklaration på individnivå?

Vilka rör Arbetsgivardeklaration på individnivå?

Företag inom branscher som restaurang, tvätteri, frisör samt byggföretag som har SNI-kod 41 och som har 16 eller fler anställda behöver upprätta arbetsgivardeklaration på individnivå, alla andra företag som är registrerade som arbetsgivare börjar tillämpa reglerna från och med 1 januari 2019. Företagets omsättning är därmed ingen bedömningskrav för AGI. När företaget beräknar hur många anställda de har ingår även tjänstlediga, tillfälligt anställda och företagsledare. Företag som omfattas av reglerna ska fortsätta att lämna uppgifter per betalningsmottagare även om antalet eller någon av de andra förutsättningarna skulle ändras.

Vad betyder Arbetsgivardeklaration på individnivå?

Tidigare redovisade företagen arbetsgivaravgifterna för alla anställda tillsammans, för att få en bättre översyn hur fördelningen ser ut har Skatteverket beslutat att företag i framtiden ska redovisa arbetsgivardeklarationer för varje individ. Uppgifterna som lämnas avser ersättning för arbete per betalningsmottagare, underlag för arbetsgivaravgifter samt gjorda skatteavdrag på individnivå i arbetsgivardeklarationen, AGI. Redovisning i AGI ska göras för alla företagets anställda, även om de inte finns med i företagets personalliggare, det vill säga även för timanställda och korttidsanställda.

Nya arbetsgivardeklarationen, lönebesked och kontrolluppgifter

AGI som är den nya arbetsgivardeklarationen består utav två delar, en del avser uppgifter om arbetsgivare och en del där arbetsgivaren redovisar uppgifter för respektive betalningsmottagare. Det nya sättet att deklarera görs på en ny blankett och med en ny e-tjänst, däremot är redovisningsperioden och deklarationstiden samma som tidigare. Arbetsgivaren (företaget) ska informera arbetstagaren (betalningsmottagaren) om vad som redovisats i dennes arbetsgivardeklaration. Detta ska göras senast i samband med att Arbetsgivardeklaration på individnivå lämnas in till Skatteverket. Vid inlämnande av felaktiga individuppgifter är arbetsgivaren skyldig att ändra samt komplettera med saknade individuppgifter. Uppgifterna som ändras behöver inte enbart ha betydelse för avgifter eller skatteavdrag, utan det omfattar samtliga uppgifter som lämnats av arbetsgivaren till Skatteverket genom AGI. Nya uppgifter eller ändring anmälning görs snarast och väntar inte tills nästkommande deklarationstillfälle. För kalenderåret 2019 gäller även nya regler kring kontrolluppgifter. Kontrolluppgift ska då endast lämnas till Skatteverket i de fall då ersättningen inte har redovisats av företaget per betalningsmottagare i AGI.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!