Vad är aktiekapital?

När man startar ett aktiebolag behöver ägarna tillskjuta kapital till företaget. Kapitalet blir till aktiekapital i bolagets bokföring. Ett aktiebolag behöver minst 50 000 kronor i aktiekapital för att startas och ett publikt aktiebolag behöver 500 000 kronor. Det är samma kapitalkrav oavsett om du startar eget aktiebolag eller köper ett lagerbolag. Kapitalet som tillförs från ägarna kan antingen bestå av kontanta medel eller av värderad apportegendom. Vid uppstart av aktiebolag kräver Bolagsverket att ett likvidintyg från banken utfärdas som bekräftar att insättning av aktiekapital har genomförts. Intyget som har utfärdats skickas sedan in till Bolagsverket som därefter registrerar aktiebolaget.

Vem har ansvar i aktiebolag?

Ägarna får aktier i aktiebolaget i utbyte för kapitalet som de tillfört företaget. I regel är aktieägarnas ansvar för bolagets skulder och åtaganden begränsat till deras insatta kapital, men det kan dock ske ansvarsgenombrott där ägarna trotts det blir skyldiga för aktiebolagets skulder.

Insättning av apportegendom?

Aktiekapital behöver inte endast innebära insättning av kontanta medel utan kan även innebära insättning av tillgångar, om detta tillåts av bolagets stiftelseurkund, så kallad apportegendom. Apportegendom kan utgöras av t.ex. större teknisk utrustning, fordon, fastigheter, mark, immateriella tillgångar eller patent. För att få använda apportegendom som aktiekapital krävs det att apportegendomen är värderad av en auktoriserad revisor  som därefter skickar intygande om godkännande till Bolagsverket.

Kan aktiekapitalet användas i verksamheten?

Aktiekapital som tillförs i bolaget vid uppstart, nyemission eller fondemission är ingen kostnad för företaget. Detta eftersom kapitalet kan nyttjas i företaget till att köpa tillgångar eller täcka kostnader. Om aktiekapitalet används för att täcka företagets kostnader gäller det att inte förbruka mer än hälften av företagets registrerade aktiekapital, om så sker behöver aktiebolaget direkt upprätta en kontrollbalansräkning samt att aktieägarna och styrelsen kan bli personligt betalningsansvariga för aktiebolagets skulder. Om det förbrukade aktiekapitalet inte återställs 8 månader efter kontrollbalansomslutningen måst bolaget likvideras.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!