Vad är en Aktie?

Den som äger ett aktiebolag är samtliga aktier i bolaget. En aktie är därmed en andel i bolaget och ska motsvara kapitalinsatsen från ägaren. i aktiebolag finns det oftast många ägare och alla äger olika antal aktier och därmed är deras procentuella andel i aktiebolaget olika.

Går det att ändra antalet aktier?

Antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split. Kapitalinsatsen motsvaras i företagets bokföring som bolagets aktiekapital. Värdet på aktier baseras på marknadsvärde och beror på hur lönsamt ett företag är eller vilken framtidsförhoppning det har. En aktie ska symbolisera en viss fysisk andel av bolagets tillgångar och ska även ge ägaren rätt till en andel av företagets resultat i form av utdelning. Aktieägaren har begränsat ansvar och makt beroende på hur stor andel av aktierna de äger. Om någon aktieägare äger mer än 50% av alla röstberättigade aktier har den bestämmande inflytande och har på egen hand rätt att ta beslut i bolagsstämman. Företag som behöver kapital men inte vill ge bort inflytande i aktiebolaget ger därför ut B-aktier och behåller A-aktierna. Man brukar därför skilja på A och B- aktier, vilket betyder vanligast att B-aktien har en tiondel så många röster som A-aktien. 

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!