Vad är en Affärsplan?

Personer som funderar på att starta eget företag kan dra nytta av att först göra en affärsplan för verksamheten som beskriver affärsidén och dess genomförande samt innehåller marknadsanalyser, budgetkassaflödesanalys, kalkyler och annat som kan vara betydande för affärsidéns framgång.

Affärsplan och dess syfte

Det är inte obligatoriskt för en egenföretagare att ha en affärsplan, men att skriva en utförlig affärsplan vid uppstartsfasen kan vara en stor fördel för att kunna analysera idén och marknaden. Dessutom kan den fungera internt som ett styrmedel och en riktlinje vid driften av företaget och externt som ett underlag för intressenter och potentiella investerare. Affärsplanen är ett dynamiskt dokument som förändras med att företaget utvecklas.

Utformning och innehåll

Det finns inga regler för vad en affärsplan ska innehålla, eftersom den huvudsakligen är ett beslutsunderlag unikt för verksamheten och affärsidén, dock bör den hållas överskådlig, men ändå utförlig, samt lättbegriplig och faktabaserad.

Några punkter att utgå ifrån kan vara:

  • En beskrivning av affärsidén och genomförandet
  • Vision och målsättning för företaget
  • En strategi för att uppnå målen
  • Erbjudande (tjänster och/eller produkter)
  • Marknadsföring (metoder och kanaler)
  • Finansiering och företaget ekonomi (start-, resultat- och likviditetsbudget)
  • Organisation och personal (företagsform, anställning o.s.v.)
  • Potentiella kunder (målgrupp)
  • Konkurrensanalys

Affärsplanens användningsområden externt

En affärsplan är nästintill väsentlig i kontakter med externa intressenter (banker, finansiärer och potentiella investerare) och dess innehåll bör anpassas till syftet och intressenten i fråga. Vid låneansökan fungerar affärsplanen som ett underlag till bankens beslut där det ska visa på att företaget ska kunna återbetala lånen medan investerare främst fokuserar på affärsidéns hållbarhet och framtidspotential. En utförlig och välskriven affärsplan ökar därför företagets möjligheter till kapital. Vid avtalsskrivning med en finansiär eller mellan aktieägarna (samarbetsavtal) kan affärsplanen fungera som ett juridiskt dokument och bifogas som en bilaga.

Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!