Vad är A-skatt?

A-skatt (anställningsskatt)

I Sverige är anställda skyldiga till att betala inkomstskatt. Inkomstskatten kallas för anställningsskatt (A-skatt) och innebär att arbetsgivaren drar skatt på lönen som går till sociala avgifter. Skatteavdraget visas på lönespecifikationen för anställda och även pensionärer betalar generellt sett A-skatt.

FA-skatt (företags- och anställningsskatt)

Personer som har en enskild firma och är anställda ska istället betala FA-skatt. Det innebär att arbetsgivaren drar av skatt och arbetsgivaravgifter från den anställdes lön, och företagaren betalar skatt och sociala avgifter i form av egenavgifter.

SA-skatt (särskild anställningsskatt)

Personer som har en A-skattsedel, kan, med godkännande av Skatteverket, få en särskild anställningsskatt (SA-skatt). En SA-skattsedel betyder att arbetsgivaren betalar A-skatt och den anställda själv betalar in det som skatteavdragen inte täcker. SA-skattsedel kan erhållas av:

  • Personer med en arbetsgivare i utlandet som saknar fast driftställe i Sverige och måste betala in skatten själv.
  • Delägare i handelsbolag eller kommanditbolag som betalar egenavgifter själv.
  •  Företag eller näringsidkare som inte har F-skattsedel (som inte fått sin F-skattsedel än, som inte är godkänd för F-skatt eller som har fått sin F-skattsedel återkallad).
  • Personer som ska betala skatt på sådant som skatten från arbetsgivaren inte täcker, t.ex. kapitalinkomster och fastigheter.
Kontakta oss

Kontakta mig för en gratis konsultation!