Bokföring

Vi hjälper dig med


  • Löpande redovisning
  • Löneadministration
  • Kundreskontra och leverantörsreskontra
  • Betalfiler
  • Fakturapåminnelser
  • Fakturering


Den löpande bokföringen kan vara en komplicerad och dyr upplevelse som stjäl tid av ditt

dagliga arbete. Bokföringen kan vara svår att genomföra när det finns mycket regler att

förhålla sig till och det kan bli väldigt kostsamt att ställa till rätta. Är man inte säker på hur

bokföringen ska tas om hand finns risken att fel uppstår. Bokföringsfel kan skapa en rad

problem som ger dig en felaktig bild av din verksamhet eller att du missar viktiga

inbetalningar till skatteverket som resulterar i att du får betala onödiga avgifter. Vi på Din

Bokföring gör att du slipper alla problem och kan känna dig trygg med din bokföring och allt

som berör din ekonomi.

Vi på Din Bokföring gör att du slipper all oro och kan vara trygg med din ekonomi, vi hanterar

den noggrant, effektivt och felfritt. Den löpande bokföringen, redovisningen och

löneadministrationen kan du enkelt lämna över till oss och anpassa efter dina behov. Du kan

smidigt rapportera in ditt företags lönegrundande uppgifter till oss så slipper du alla

krångligheter som berör exempelvis sjukskrivningar och semesterlöner, vi ordnar allt!

Vi på Din Bokföring ser till att du kan skicka alla dina uppgifter digitalt på ett snabbt och

smidigt sätt via mobil eller vanliga mail så att du slipper all posthantering som tar tid från ditt

dagliga arbete. Allt material bokförs och skickas till dig i form av enkla periodrapporter med

all information du behöver.

Svårt att hålla koll på faktureringen? Lugn, det hjälper vi också till med. Genom läseaccess till

dina bankkonton har vi insikt i företagets leverantörsreskontra och kundreskontra. Vi kan ha

full koll på statusen för både ingående och utgående fakturor så att det hjälper dig att ha god

kontroll över balansräkningen. Du väljer såklart helt själv hur du fakturerar, du kan lämna det

helt och hållet i våra trygga händer och vi tar även hand om fakturapåminnelser om du så

önskar.

Behöver du hjälp med ovanstående och vill slippa bokföra?