Arbetsgivarkalkylator

 

Alla företag i Sverige måste betala in en arbetsgivaravgift varje gång de betalar ut en lön. Arbetsgivaravgiften beräknas utifrån den anställdas bruttolön och betalas in samtidigt som skatten. Hur stor arbetsgivaravgiften är varierar bland annat på hur gammal löntagaren är. Följande avgift gäller från och med 1 juni 2016:

  • Normal – de allra flesta anställda: 31,42%
  • Pensionär – de som fyllt 65 år vid årets ingång: 16,36%
  • Äldre – personer födda år 1937 eller tidigare: 6,15%

Det är alltså betydligt billigare att anställa äldre och pensionärer. 
För anställda som är födda 1937 och tidigare betalas från och med den 1 januari 2016 en särskild löneskatt på 6,15%. Det finns även undantag från arbetsgivaravgifter för unga och första anställd i aktiebolag, och det kan du läsa mer om här och på Skatteverkets sida.